Search result for

你将会有一件红色的天鹅绒的外套 还有有银扣子的鞋

(1 entries)
(0.7623 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你将会有一件红色的天鹅绒的外套 还有有银扣子的鞋-, *你将会有一件红色的天鹅绒的外套 还有有银扣子的鞋*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll have a red velvet coat with silver buckles on your shoes.[CN] 你将会有一件红色的天鹅绒的外套 还有有银扣子的鞋 Wuthering Heights (1939)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (jiāng) (huì) (yǒu)一件 (yī jiàn)红色 (hóng sè) (de)天鹅绒 (tiān é róng) (de)外套 (wài tào) 还有 (hái yǒu) (yǒu) (yín)扣子 (kòu zi) (de) (xié)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top