Search result for

你境内窝藏了好几个钦犯 这个罪名可不小啊

(1 entries)
(0.8318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你境内窝藏了好几个钦犯 这个罪名可不小啊-, *你境内窝藏了好几个钦犯 这个罪名可不小啊*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've been harboring several criminals here.[CN] 你境内窝藏了好几个钦犯 这个罪名可不小啊 A Touch of Zen (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()境内 (jìng nèi)窝藏 (wō cáng) (le)好几个 (hǎo jǐ gè)钦犯 (qīn fàn) 这个 (zhè gè)罪名 (zuì míng) ()不小 (bù xiǎo) (a)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top