Search result for

你和那野心勃勃的合夥人的事情已經談妥了

(1 entries)
(0.1339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你和那野心勃勃的合夥人的事情已經談妥了-, *你和那野心勃勃的合夥人的事情已經談妥了*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you and the Highflying Company is all set.[CN] 你和那野心勃勃的合夥人的事情已經談妥了 Applause (1929)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() () ()野心勃勃 (yě xīn bó bó) (de)合夥人 (hé huǒ rén) (de)事情 (shì qíng)已經 (yǐ jīng)談妥 (tán tuǒ) (le)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top