Search result for

你可以经常试着 在路上捎上几个娘们。

(1 entries)
(0.8059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你可以经常试着 在路上捎上几个娘们。-, *你可以经常试着 在路上捎上几个娘们。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You usually manage to pick up a bit on the way.[CN] 你可以经常试着 在路上捎上几个娘们。 10 Rillington Place (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()可以 (kě yǐ)经常 (jīng cháng)试着 (shì zhe) (zài)路上 (lù shàng) (shāo) (shàng)几个 (jǐ gè)娘们 (niáng men) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top