Search result for

你准备全部供认不讳

(1 entries)
(0.6173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你准备全部供认不讳-, *你准备全部供认不讳*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you're prepared to sign a full confession?[CN] 你准备全部供认不讳? The Mystery of the Art Ace (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()准备 (zhǔn bèi)全部 (quán bù)供认不讳 (gōng rèn bù huì)

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
准备
 • (zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ) preparation; prepare [CE-DICT-Simplified]
全部
 • (ぜんぶ) ทั้งหมด [LongdoJP]
 • (ぜんぶ) (n-adv,n-t,adj-no) all; entire; whole; altogether; (P) [EDICT]
 • (quán bù, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ) whole; entire; complete [CE-DICT-Simplified]
 • (quán bù, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ) whole; entire; complete [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top