Search result for

你個不能控制手下的指揮官 是不可靠的

(1 entries)
(0.7408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你個不能控制手下的指揮官 是不可靠的-, *你個不能控制手下的指揮官 是不可靠的*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An officer who cannot control his men is not reliable. Yes, sir.[CN] 你個不能控制手下的指揮官 是不可靠的 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() ()不能 (bù néng)控制 (kòng zhì)手下 (shǒu xià) (de)指揮官 (zhǐ huī guān) (shì) ()可靠 (kě kào) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top