Search result for

你们将步入世界 让世人惊艳 [...] 你们的价值 和你们的力量

(1 entries)
(0.7804 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你们将步入世界 让世人惊艳 [...] 你们的价值 和你们的力量-, *你们将步入世界 让世人惊艳 [...] 你们的价值 和你们的力量*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, I would like to introduce two of the strongest women I know.[CN] 你们将步入世界 让世人惊艳于你们的才智 你们的价值 和你们的力量 Chapter 42 (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

你们 (nǐ men) (jiāng)步入 (bù rù)世界 (shì jiè) (ràng)世人 (shì rén)惊艳 (jīng yàn) ()你们 (nǐ men) (de)才智 (cái zhì) 你们 (nǐ men) (de)价值 (jià zhí) ()你们 (nǐ men) (de)力量 (lì liàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top