Search result for

你们对现代时事有兴趣吗? 是的,非常有兴趣

(1 entries)
(0.783 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你们对现代时事有兴趣吗? 是的,非常有兴趣-, *你们对现代时事有兴趣吗? 是的,非常有兴趣*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Are you interested in current affairs?[CN] 你们对现代时事有兴趣吗? 是的,非常有兴趣 The Boy in the Striped Pajamas (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

你们 (nǐ men) (duì)现代 (xiàn dài)时事 (shí shì) (yǒu)兴趣 (xìng qù) (ma) (shì) (de)非常 (fēi cháng) (yǒu)兴趣 (xìng qù)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top