Search result for

你们也无需在公堂上被我弄得颜面无光

(1 entries)
(0.7731 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你们也无需在公堂上被我弄得颜面无光-, *你们也无需在公堂上被我弄得颜面无光*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mine's better.[CN] 你们也无需在公堂上被我弄得颜面无光 The Statue (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

你们 (nǐ men) ()无需 (wú xū) (zài)公堂 (gōng táng) (shàng) (bèi) () (nòng) ()颜面无光 (yán miàn wú guāng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top