Search result for

你也真是的 干嘛为一个戒指搞成这个样子

(1 entries)
(0.986 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你也真是的 干嘛为一个戒指搞成这个样子-, *你也真是的 干嘛为一个戒指搞成这个样子*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just out for a walk,and get some air.[CN] 你也真是的 干嘛为一个戒指搞成这个样子 Episode #1.8 (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() ()真是 (zhēn shì) (de) 干嘛 (gàn ma) (wèi)一个 (yí gè)戒指 (jiè zhǐ) (gǎo) (chéng)这个 (zhè gè)样子 (yàng zi)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top