Search result for

但还有六 八 十 十二个回 [...] 什么年纪 总要面对这些比赛

(1 entries)
(0.8266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但还有六 八 十 十二个回 [...] 什么年纪 总要面对这些比赛-, *但还有六 八 十 十二个回 [...] 什么年纪 总要面对这些比赛*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- What?[CN] 但还有六 八 十 十二个回合 不管你是什么年纪 总要面对这些比赛 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn)还有 (hái yǒu) (liù) () (shí) 十二个 (shí èr gè)回合 (huí hé) 不管 (bù guǎn) () (shì)什么 (shén me)年纪 (nián jì) (zǒng) (yào)面对 (miàn duì)这些 (zhèi xiē)比赛 (bǐ sài)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top