Search result for

但有时事情总会有变化

(1 entries)
(0.7563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但有时事情总会有变化-, *但有时事情总会有变化*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But sometimes things change.[CN] 但有时事情总会有变化 Toast (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn)有时 (yǒu shí)事情 (shì qíng)总会 (zǒng huì) (yǒu)变化 (biàn huà)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top