Search result for

但是所谓描述创新的情感的小说 这能够让读者产生共鸣吗?

(1 entries)
(0.7531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但是所谓描述创新的情感的小说 这能够让读者产生共鸣吗?-, *但是所谓描述创新的情感的小说 这能够让读者产生共鸣吗?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you understand what I'm saying?[CN] 但是所谓描述创新的情感的小说 这能够让读者产生共鸣吗? Absolute (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

但是 (dàn shì)所谓 (suǒ wèi)描述 (miáo shù)创新 (chuàng xīn) (de)情感 (qíng gǎn) (de)小说 (xiǎo shuō) (zhè)能够 (néng gòu) (ràng)读者 (dú zhě)产生共鸣 (chǎn shēng gòng míng) (ma)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top