Search result for

但就因為對他重要的人死在那 就討厭那所房子這不公平

(1 entries)
(1.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但就因為對他重要的人死在那 就討厭那所房子這不公平-, *但就因為對他重要的人死在那 就討厭那所房子這不公平*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it isn't fair to hate a house because someone's died there.[CN] 但就因為對他重要的人死在那 就討厭那所房子這不公平 The Uninvited (1944)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn) (jiù)因為 (yīn wèi) (duì) ()重要 (zhòng yào) (de) (rén) () (zài) () (jiù)討厭 (tǎo yàn) () (suǒ)房子 (fáng zi)這不 (zhè bù)公平 (gōng píng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top