Search result for

伊通自然保护区

(1 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伊通自然保护区-, *伊通自然保护区*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊通自然保护区[Yī tōng zì rán bǎo hù qū, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] Yitong nature reserve in Yitong Manchurian autonomous county 伊通滿族自治縣|伊通满族自治县, Siping, Jilin [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

伊通 (yī tōng)自然保护区 (zì rán bǎo hù qū)

 


  

 
伊通
  • (Yī tōng, ㄧ ㄊㄨㄥ) Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin [CE-DICT-Simplified]
  • (Yī tōng, ㄧ ㄊㄨㄥ) Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin [CE-DICT-Traditional]
自然保护区
  • (zì rán bǎo hù qū, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ) nature reserve [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top