Search result for

他跟一個律師事務所什麼的 [...] 和安排為他的遺產和他的意志

(1 entries)
(0.815 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他跟一個律師事務所什麼的 [...] 和安排為他的遺產和他的意志-, *他跟一個律師事務所什麼的 [...] 和安排為他的遺產和他的意志*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was talking to a lawyer's office or something and he was saying that he needed to come in and make arrangements for his estate and his will because he was Hep-V positive and he didn't know how much time he had.[CN] 他跟一個律師事務所什麼的 而且他說,他需要進來 和安排為他的遺產和他的意志 Karma (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (gēn)一個律 (yī gè lǜ)師事務 (shī shì wù)所什麼 (suǒ shén me) (de) 而且 (ér qiě) () (shuō) ()需要 (xū yào)進來 (jìn lái) ()安排 (ān pái) (wèi) () (de)遺產 (yí chǎn) () () (de)意志 (yì zhì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top