Search result for

他的教练约翰布朗 是美国拳击联合会的主席

(1 entries)
(0.7559 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他的教练约翰布朗 是美国拳击联合会的主席-, *他的教练约翰布朗 是美国拳击联合会的主席*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, I help him, but he goes to the blood bank about once every two weeks and gives blood.[CN] 他的教练约翰布朗 是美国拳击联合会的主席 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (de)教练 (jiào liàn)约翰 (yuē hàn)布朗 (bù lǎng) (shì)美国 (měi guó)拳击 (quán jī)联合会 (lián hé huì) (de)主席 (zhǔ xí)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top