Search result for

他派他的太平洋艦隊到舊金山的港口

(1 entries)
(0.7762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他派他的太平洋艦隊到舊金山的港口-, *他派他的太平洋艦隊到舊金山的港口*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He sent part of his Pacific fleet to port in San Francisco.[CN] 他派他的太平洋艦隊到舊金山的港口 The Money Masters (1996)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (pài) () (de)太平洋 (tài píng yáng)艦隊 (jiàn duì) (dào) (jiù)金山 (jīn shān) (de)港口 (gǎng kǒu)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top