Search result for

他每月的固定开支 包括车子 房租和水电费 总共是九百美元

(1 entries)
(1.0666 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他每月的固定开支 包括车子 房租和水电费 总共是九百美元-, *他每月的固定开支 包括车子 房租和水电费 总共是九百美元*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A lot of people don't understand why I haven't turned pro.[CN] 他每月的固定开支 包括车子 房租和水电费 总共是九百美元 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()每月 (měi yuè) (de)固定 (gù dìng)开支 (kāi zhī) 包括 (bāo kuò)车子 (chē zi) 房租 (fáng zū) ()水电费 (shuǐ diàn fèi) 总共 (zǒng gòng) (shì)九百 (jiǔ bǎi)美元 (měi yuán)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top