Search result for

他每年都往外付几百镑的生活费, 呃,几千镑的。

(1 entries)
(1.3374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他每年都往外付几百镑的生活费, 呃,几千镑的。-, *他每年都往外付几百镑的生活费, 呃,几千镑的。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's paying out hundreds a year in alimony. Well, thousands.[CN] 他每年都往外付几百镑的生活费, 呃,几千镑的。 10 Rillington Place (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()每年 (měi nián) (dōu) (wǎng)外付 (wài fù)几百 (jǐ bǎi) (bàng) (de)生活费 (shēng huó fèi) (è)几千 (jǐ qiān) (bàng) (de) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top