Search result for

他是上世纪的作曲家

(1 entries)
(0.0524 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他是上世纪的作曲家-, *他是上世纪的作曲家*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He is a composer of the last century.[CN] 他是上世纪的作曲家 Blue Jeans (1975)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (shì) (shàng)世纪 (shì jì) (de)作曲家 (zuò qū jiā)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top