Search result for

他应该有一个合理的 从我们的故事的角度来看!

(1 entries)
(0.8094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他应该有一个合理的 从我们的故事的角度来看!-, *他应该有一个合理的 从我们的故事的角度来看!*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's supposed to be rational from our side of the story![CN] 他应该有一个合理的 从我们的故事的角度来看! Dick Figures: The Movie (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()应该 (yīng gāi) (yǒu)一个 (yí gè)合理 (hé lǐ) (de) (cóng)我们 (wǒ men) (de)故事 (gù shì) (de)角度 (jiǎo dù)来看 (lái kàn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top