Search result for

他头发留过领子 在课堂上对老师不敬

(1 entries)
(0.7518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他头发留过领子 在课堂上对老师不敬-, *他头发留过领子 在课堂上对老师不敬*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He wears his hair past his collar and challenges teachers in class.[CN] 他头发留过领子 在课堂上对老师不敬 Sunrise (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()头发 (tóu fà) (liú) (guò)领子 (lǐng zi) (zài)课堂 (kè táng) (shàng) (duì)老师 (lǎo shī) () (jìng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top