Search result for

他似乎是那种标准的 高学历 高收入的华尔街野心家

(1 entries)
(1.1213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他似乎是那种标准的 高学历 高收入的华尔街野心家-, *他似乎是那种标准的 高学历 高收入的华尔街野心家*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He seems to be your typical overeducated, overcompensated Wall Street highflier.[CN] 他似乎是那种标准的 高学历 高收入的华尔街野心家 Risk (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()似乎 (sì hū) (shì)那种 (nà zhǒng)标准 (biāo zhǔn) (de) 高学历 (gāo xué lì) (gāo)收入 (shōu rù) (de)华尔街 (huá ěr jiē)野心家 (yě xīn jiā)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top