Search result for

他们总是说企业界 比政府更有效率

(1 entries)
(0.7613 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他们总是说企业界 比政府更有效率-, *他们总是说企业界 比政府更有效率*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Corporations are more efficient.[CN] 他们总是说企业界 比政府更有效率 Bulworth (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他们 (tā men)总是 (zǒng shì) (shuō)企业界 (qǐ yè jiè) ()政府 (zhèng fǔ) (gèng)有效率 (yǒu xiào lǜ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top