Search result for

他们年轻而又成熟 来自纯洁 [...] 力 为我们今天的新社会效力

(1 entries)
(0.7855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他们年轻而又成熟 来自纯洁 [...] 力 为我们今天的新社会效力-, *他们年轻而又成熟 来自纯洁 [...] 力 为我们今天的新社会效力*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two young, yet mature people of purest race and noblest blood, who have enchanted us and who serve our new society![CN] 他们年轻而又成熟 来自纯洁的种族 他们高贵的血统 使我们所有的人无限陶醉 他们正竭尽全力 为我们今天的新社会效力 Mephisto (1981)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他们 (tā men)年轻 (nián qīng) (ér) (yòu)成熟 (chéng shú) 来自 (lái zì)纯洁 (chún jié) (de)种族 (zhǒng zú) 他们 (tā men)高贵 (gāo guì) (de)血统 (xuè tǒng) 使 (shǐ)我们 (wǒ men)所有 (suǒ yǒu) (de) (rén)无限 (wú xiàn)陶醉 (táo zuì) 他们 (tā men) (zhèng)竭尽全力 (jié jìn quán lì) (wèi)我们 (wǒ men)今天 (jīn tiān) (de) (xīn)社会 (shè huì)效力 (xiào lì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top