Search result for

他们似乎对危险置若罔闻 待在屋里食宿以及工作

(1 entries)
(0.7357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他们似乎对危险置若罔闻 待在屋里食宿以及工作-, *他们似乎对危险置若罔闻 待在屋里食宿以及工作*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As if unaware of the danger, they eat, sleep and work right on the premises.[CN] 他们似乎对危险置若罔闻 待在屋里食宿以及工作 The Battle of Chernobyl (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他们 (tā men)似乎 (sì hū) (duì)危险 (wēi xiǎn)置若罔闻 (zhì ruò wǎng wén) (dài) (zài)屋里 (wū lǐ)食宿 (shí sù)以及 (yǐ jí)工作 (gōng zuò)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top