Search result for

他一晚上估计就赚了三亿美元 [...] 纪之战中打败了帕奎奥 (赢

(1 entries)
(0.8832 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他一晚上估计就赚了三亿美元 [...] 纪之战中打败了帕奎奥 (赢-, *他一晚上估计就赚了三亿美元 [...] 纪之战中打败了帕奎奥 (赢*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And so this is the beginning for the next breed of champions.[CN] 他一晚上估计就赚了三亿美元 他在那场世纪之战中打败了帕奎奥 (赢 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() ()晚上 (wǎn shàng)估计 (gū jì) (jiù) (zhuàn) (le) (sān)亿美元 (yì měi yuán) () (zài)那场 (nà chǎng)世纪 (shì jì)之战 (zhī zhàn) (zhōng)打败 (dǎ bài) (le)帕奎 (pà kuí) (ào) (yíng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top