Search result for

仍然获利颇丰并有着过剩的现 [...] 使他的竞争对手的股票大跳水

(1 entries)
(0.7927 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仍然获利颇丰并有着过剩的现 [...] 使他的竞争对手的股票大跳水-, *仍然获利颇丰并有着过剩的现 [...] 使他的竞争对手的股票大跳水*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A fourth quarter announcement of huge profits in excess cash reserve has set his competitors stock plunging[CN] 仍然获利颇丰并有着过剩的现金储备 足以使他的竞争对手的股票大跳水 Hijacked (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

仍然 (réng rán)获利 (huò lì)颇丰 (pǒ fēng) (bìng)有着 (yǒu zhe)过剩 (guò shèng) (de)现金 (xiàn jīn)储备 (chǔ bèi) 足以 (zú yǐ)使 (shǐ) () (de)竞争对手 (jìng zhēng duì shǒu) (de)股票 (gǔ piào)大跳水 (dà tiào shuǐ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top