Search result for

ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(1.7017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 今天在阵地上 我看见了一个穿白衣服的女人... 在沙丘上漂浮着 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

今天 (jīn tiān) (zài)阵地 (zhèn dì) (shàng) ()看见 (kàn jiàn) (le)一个 (yí gè)穿白 (chuān bái)衣服 (yī fú) (de)女人 (nǚ rén)... (zài)沙丘 (shā qiū) (shàng)漂浮 (piāo fú) (zhe)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top