Search result for

人家不信任我 更不用说 人 [...] 这样一家举步维艰的律所合并

(1 entries)
(0.7826 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人家不信任我 更不用说 人 [...] 这样一家举步维艰的律所合并-, *人家不信任我 更不用说 人 [...] 这样一家举步维艰的律所合并*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Then we'll get help.[CN] 人家不信任我 更不用说 人家会以为我弱到 要跟你这样一家举步维艰的律所合并 Divide and Conquer (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

人家 (rén jiā) ()信任 (xìn rèn) () (gèng)不用说 (bù yòng shuō) 人家 (rén jiā) (huì)以为 (yǐ wéi)我弱 (wǒ ruò) (dào) (yào) (gēn) ()这样 (zhè yàng)一家 (yī jiā)举步维艰 (jǔ bù wéi jiān) (de) () (suǒ)合并 (hé bìng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top