Search result for

人们表面卑躬屈膝 背后嗤之以鼻 我们懂得个中滋味

(1 entries)
(0.6392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人们表面卑躬屈膝 背后嗤之以鼻 我们懂得个中滋味-, *人们表面卑躬屈膝 背后嗤之以鼻 我们懂得个中滋味*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We don't mind, do we?[CN] 人们表面卑躬屈膝 背后嗤之以鼻 我们懂得个中滋味 The Winds of Winter (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

人们 (rén men)表面 (biǎo miàn)卑躬屈膝 (bēi gōng qū xī) 背后 (bèi hòu)嗤之以鼻 (chī zhī yǐ bí) 我们 (wǒ men)懂得 (dǒng de)个中滋味 (gè zhōng zī wèi)

 


  

 
人们
 • (rén men, ㄖㄣˊ ㄇㄣ˙) people [CE-DICT-Simplified]
表面
 • (ひょうめん) (n) surface; outside; face; appearance; (P) [EDICT]
 • (biǎo miàn, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ) surface; face; outside; appearance [CE-DICT-Simplified]
 • (biǎo miàn, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ) surface; face; outside; appearance [CE-DICT-Traditional]
卑躬屈膝
 • (bēi gōng qū xī, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄒㄧ) to bow and bend the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor [CE-DICT-Simplified]
 • (bēi gōng qū xī, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄒㄧ) to bow and bend the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor [CE-DICT-Traditional]
背后
 • (bèi hòu, ㄅㄟˋ ㄏㄡˋ) behind; at the back; in the rear; behind sb\'s back [CE-DICT-Simplified]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
懂得
 • (dǒng de, ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙) to understand; to know; to comprehend [CE-DICT-Simplified]
 • (dǒng de, ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙) to understand; to know; to comprehend [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top