Search result for

交通大学

(4 entries)
(0.6186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -交通大学-, *交通大学*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 交通大学 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *交通大学*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上海交通大学[Shàng hǎi Jiāo tōng Dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai Jiao Tong University [Add to Longdo]
交通大学[Jiāo tōng Dà xué, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Jiaotong University [Add to Longdo]
西南交通大学[Xī nán Jiāo tōng Dà xué, ㄒㄧ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 西 / 西] Southwest Jiaotong University [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top