Search result for

也就是说,我们在那一年里最接近弥赛亚纪

(1 entries)
(0.8553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -也就是说,我们在那一年里最接近弥赛亚纪-, *也就是说,我们在那一年里最接近弥赛亚纪*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It meant we were one year closer to the Messianic age.[CN] 也就是说,我们在那一年里最接近弥赛亚纪. Pi (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

也就是说 (yě jiù shì shuō),我们 (wǒ men) (zài) ()一年 (yī nián) () (zuì)接近 (jiē jìn)弥赛亚 (mí sài yà) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top