Search result for

临死前 铁木尔下令 必须让他双手攥拳才能入土

(1 entries)
(0.7596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -临死前 铁木尔下令 必须让他双手攥拳才能入土-, *临死前 铁木尔下令 必须让他双手攥拳才能入土*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"On his deathbed, Tamerlane told his servants... to bury him with his fist clenched. His order was carried out."[CN] 临死前 铁木尔下令 必须让他双手攥拳才能入土 Day Watch (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

临死前 (lín sǐ qián) 铁木尔 (tiě mù ěr)下令 (xià lìng) 必须 (bì xū) (ràng) ()双手 (shuāng shǒu) (zuàn) (quán)才能 (cái néng)入土 (rù tǔ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top