Search result for

临夏

(3 entries)
(6.7935 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -临夏-, *临夏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临夏[Lín xià, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] (N) Linxia (city in Gansu) [Add to Longdo]
临夏回族自治州[Lín xià Huí zú zì zhì zhōu, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Linxia Hui autonomous prefecture in Gansu [Add to Longdo]
临夏[Lín xià zhōu, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Linxia Hui autonomous prefecture; abbr. for 臨夏回族自治州|临夏回族自治州 [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top