Search result for

中国

(50 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中国-, *中国*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) (UNAPPROVED version -- use with care )
中国 (n prep ) 中国

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) สาธารณรัฐประชาชนจีน
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) ภูมิภาคหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น บริเวณใต้หรือตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู ประกอบด้วยจังหวัดโอกายามา ฮิโรชิมา ทดโทริ ชิมะเนะ และยะมะกูจิ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中国[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
中国[ちゅうごくご, chuugokugo] Thai: ภาษาจีน English: Chinese language

Japanese-English: EDICT Dictionary
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) (1) China; (2) South-west most region of Honshu; middle of a country; the Hiroshima area; (P) [Add to Longdo]
中国医学[ちゅうごくいがく, chuugokuigaku] (n) Chinese medicine [Add to Longdo]
中国共産党[ちゅうごくきょうさんとう, chuugokukyousantou] (n) Chinese Communist Party [Add to Longdo]
中国銀行[ちゅうごくぎんこう, chuugokuginkou] (n) Bank of China [Add to Longdo]
中国拳法[ちゅうごくけんぽう, chuugokukenpou] (n) Chinese martial art [Add to Longdo]
中国[ちゅうごくご, chuugokugo] (n) Chinese (language) [Add to Longdo]
中国語の部屋[ちゅうごくごのへや, chuugokugonoheya] (n) Chinese room (artificial intelligence thought experiment) [Add to Longdo]
中国国民党[ちゅうごくこくみんとう, chuugokukokumintou] (n) (See 台湾国民党) Kuomintang (Chinese Nationalist Party) [Add to Longdo]
中国[ちゅうごくし, chuugokushi] (n) Chinese history [Add to Longdo]
中国[ちゅうごくしゅ, chuugokushu] (n) Chinese alcohol; Chinese spirits [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] China; Middle Kingdom [Add to Longdo]
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó rén, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] Chinese person; Chinese people [Add to Longdo]
中国人大[Zhōng guó rén dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, / ] China National People's Congress [Add to Longdo]
中国人民[Zhōng guó rén mín, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] the Chinese people [Add to Longdo]
中国人民大学[Zhōng guó Rén mín Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Renmin University of China [Add to Longdo]
中国人民志愿军[Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] the Chinese People's Volunteer Army deployed by China to aid North Korea in 1950 [Add to Longdo]
中国人民武装警察部队[Zhōng guó Rén mín Wǔ zhuāng Jǐng chá Bù duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˇ ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] People's Armed Police (PAP) [Add to Longdo]
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA) [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に平和条約が結ばれた。
Three Chinese students were admitted to the college.3人の中国人留学生がその大学に入学が許された。
She was astonished that you spoke Chinese so well.あなたが中国語を上手にしゃべったので彼女は驚いた。
Are you going to pay a visit to China this fall?あなたはこの秋中国を訪れるつもりですか。
Are you Chinese or Japanese?あなたは中国人ですか、それとも日本人ですか。
They teach Chinese at that school.あの学校では中国語を教えている。
In the U.S. I was often taken to be Chinese.アメリカではよく中国人と間違えられる。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統領が中国を公式に訪問した。
My aunt speaks Chinese as well as English.叔母は英語だけでなく中国語も話します。
Tea was introduced from China.お茶は中国から伝わった。
Kate can hardly speak Chinese.ケイトは中国語をほとんど話せない。
This design shows Chinese influence.このデザインには中国の影響がみられる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, Steve I just got off the phone with my brokers and it turns out that the Chinese group that's interested in buying my apartment complex is getting a little skittish...[JA] スティーブ 仲買人と話した 中国人が買ってくれそうだが Once Upon a Time in Venice (2017)
- Sworn affidavit by a Salvatore Lopez the graffiti artist that you hired to paint all over Lew the Jew's buildings so the Chinese would drop their offer and you could buy for less.[JA] 署名入りの宣誓供述書だ 彼を雇って落書きさせ 中国人が提示額を下げれば Once Upon a Time in Venice (2017)
And the guy said, "These dresses are all one size, there aren't different sizes, they are made in China."[JA] そしたら"このドレスは 中国製で―" "ワンサイズしかない"って  ()
In China.[JA] (中国... '76年さ... Attraction (2017)
So, when I stuff you down the toilet, search and rescue will know where to find you between China and North Korea.[JA] お前をトイレに流したら... 中国と北朝鮮の間に 落ちるってこと xXx: Return of Xander Cage (2017)
I've heard rumors of social media boiler rooms[JA] ロシアとか中国にこんな感じの The Flag House (2017)
Why?[CN] 好的 他们不在中国 The Fate of the Furious (2017)
Then I said, "Give me it" and went away.[CN] 店员说这些连衣裙是均码的 没有不同的尺寸 是中国制的  ()
They've been butting heads with these fucking Crippers from the beach.[CN] 我本以为花费100支枪的运费很便宜 但话说回来 这可是俄国产的全自动步枪 而不是廉价的中国仿制品 Shot Caller (2017)
Sit, sit.[CN] 苏基奇司令 Admiral Suzhitksy, 不如先从中国南海问题开始 why don't we start with the South China Sea? Alt.truth (2017)
Or whatever her real name is.[CN] - 6个月在中国的工作签证 Erupting in Murder (2017)
The Chinese are coming to visit the building tomorrow.[JA] 明日 中国人が来る Once Upon a Time in Venice (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top