Search result for

丘将军只是报告民兵的情况

(1 entries)
(0.8743 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丘将军只是报告民兵的情况-, *丘将军只是报告民兵的情况*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cavalry? General Hill reports only militia.[CN] 丘将军只是报告民兵的情况 Gettysburg (1993)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

丘将军 (qiū jiāng jūn)只是 (zhǐ shì)报告 (bào gào)民兵 (mín bīng) (de)情况 (qíng kuàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top