Search result for

丘吉尔被这位交警的工作态度所感动 下令让他晋陞一级

(1 entries)
(0.7477 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丘吉尔被这位交警的工作态度所感动 下令让他晋陞一级-, *丘吉尔被这位交警的工作态度所感动 下令让他晋陞一级*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We will close this case perfectly, and cut off the head of corruption.[CN] 丘吉尔被这位交警的工作态度所感动 下令让他晋陞一级 Master (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

丘吉尔 (qiū jí ěr) (bèi)这位 (zhè wèi)交警 (jiāo jǐng) (de)工作 (gōng zuò)态度 (tài dù) (suǒ)感动 (gǎn dòng) 下令 (xià lìng) (ràng) () (jìn) (shēng)一级 (yī jí)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top