Search result for

世人都不该经历这种感受

(1 entries)
(0.8223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世人都不该经历这种感受-, *世人都不该经历这种感受*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those are things that no man or woman ought to feel.[CN] 世人都不该经历这种感受 The 39 Steps (1935)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

世人 (shì rén) (dōu)不该 (bù gāi)经历 (jīng lì)这种 (zhè zhǒng)感受 (gǎn shòu)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top