Search result for

不,埃策爾,我的內心對你一如既往的充滿了愛意!

(1 entries)
(0.7346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不,埃策爾,我的內心對你一如既往的充滿了愛意!-, *不,埃策爾,我的內心對你一如既往的充滿了愛意!*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never, King Attila, was my heart so filled with love as now![CN] 不,埃策爾,我的內心對你一如既往的充滿了愛意! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()埃策爾 (āi cè ěr) () (de)內心 (nèi xīn) (duì) ()一如既往 (yī rú jì wǎng) (de)充滿 (chōng mǎn) (le)愛意 (ài yì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top