Search result for

不是你的错 是你妈想让你写流行歌曲

(1 entries)
(0.7669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不是你的错 是你妈想让你写流行歌曲-, *不是你的错 是你妈想让你写流行歌曲*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not your fault. Your mother wants you to be a songwriter.[CN] 不是你的错 是你妈想让你写流行歌曲 Bye Bye Birdie (1963)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

不是 (bú shì) () (de) (cuò) (shì) () () (xiǎng) (ràng) () (xiě)流行歌曲 (liú xíng gē qǔ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top