Search result for

上海是在上世纪用外国资本 给名副其实地

(1 entries)
(0.9946 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上海是在上世纪用外国资本 给名副其实地-, *上海是在上世纪用外国资本 给名副其实地*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shanghai has been literally invented as a city by the foreign capital in the 19th century.[CN] 上海是在上世纪用外国资本 给名副其实地"发明"出来的 Chung Kuo - Cina (1972)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

上海 (shàng hǎi) (shì) (zài) (shàng)世纪 (shì jì) (yòng)外国 (wài guó)资本 (zī běn) (gěi)名副其实 (míng fù qí shí) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top