Search result for

三爷,他身上穿的皮大氅(皮毛大衣) 就是我要孝敬三爷您的

(1 entries)
(0.7859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -三爷,他身上穿的皮大氅(皮毛大衣) 就是我要孝敬三爷您的-, *三爷,他身上穿的皮大氅(皮毛大衣) 就是我要孝敬三爷您的*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lord Hawk, the fur coat he's wearing was originally my gift for you[CN] 三爷,他身上穿的皮大氅(皮毛大衣) 就是我要孝敬三爷您的 The Taking of Tiger Mountain (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

三爷 (sān yé) ()身上 (shēn shàng)穿 (chuān) (de) ()大氅 (dà chǎng)皮毛 (pí máo)大衣 (dà yī)就是 (jiù shì)我要 (wǒ yào)孝敬 (xiào jìng)三爷 (sān yé) (nín) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top