Search result for

一架該死的飛機在倫敦市中心墜毀了 拜託你啊

(1 entries)
(0.8176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一架該死的飛機在倫敦市中心墜毀了 拜託你啊-, *一架該死的飛機在倫敦市中心墜毀了 拜託你啊*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A fucking plane has crashed in the centre of London. Please![CN] 一架該死的飛機在倫敦市中心墜毀了 拜託你啊 Storage 24 (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一架 (yī jià) (gāi) () (de)飛機 (fēi jī) (zài)倫敦 (lún dūn)市中心 (shì zhōng xīn)墜毀 (zhuì huǐ) (le) (bài) (tuō) () (a)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top