Search result for

一旦加入了真理教后 没有人能赶超你

(1 entries)
(0.8398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一旦加入了真理教后 没有人能赶超你-, *一旦加入了真理教后 没有人能赶超你*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You belong to this church, nothin' or nobody is ever gonna be ahead of you, right?[CN] 一旦加入了真理教后 没有人能赶超你 Wise Blood (1979)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一旦 (yī dàn)加入 (jiā rù) (le)真理教 (zhēn lǐ jiào) (hòu) 没有 (méi yǒu)人能 (rén néng)赶超 (gǎn chāo) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top