Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใ [...] ൠൠൠมൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใ [...] ൠൠൠมൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใ [...] ൠൠൠมൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 一个更美好的世界将出现... 这一部分当然就是一个非殖民化 的世界,一个民族自决的世界 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠมൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一个 (yí gè) (gèng)美好 (měi hǎo) (de)世界 (shì jiè) (jiāng)出现 (chū xiàn)... (zhè)一部分 (yī bù fēn)当然 (dāng rán)就是 (jiù shì)一个 (yí gè)非殖民化 (fēi zhí mín huà) (de)世界 (shì jiè),一个 (yí gè)民族自决 (mín zú zì jué) (de)世界 (shì jiè)

 


  

 
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
 • (こもごも) (adv) (uk) alternately; in succession [EDICT]
 • (こう) (n) (See 五更) one-fifth of the night (approx. 2 hours) [EDICT]
 • (ふけ) (n,n-suf) growing late; latening [EDICT]
 • (さら;あら(新);にい(新)) (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural [EDICT]
 • (gēng, ㄍㄥ) to change [CE-DICT-Simplified]
 • (gèng, ㄍㄥˋ) more; even more; further; still; still more [CE-DICT-Simplified]
 • (gēng, ㄍㄥ) to change [CE-DICT-Traditional]
 • (gèng, ㄍㄥˋ) more; even more; further; still; still more [CE-DICT-Traditional]
美好
 • (měi hǎo, ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ) happy; fine; OK [CE-DICT-Simplified]
 • (měi hǎo, ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ) happy; fine; OK [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
世界
 • (せかい) โลก [LongdoJP]
 • (せかい) (n) the world; society; the universe; (P) [EDICT]
 • (shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ) world [CE-DICT-Simplified]
 • (shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ) world [CE-DICT-Traditional]
 • (しょう) (n) commander; general; leader; (P) [EDICT]
 • (jiāng, ㄐㄧㄤ) (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use [CE-DICT-Simplified]
 • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) a general [CE-DICT-Simplified]
出现
 • (chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ) to appear; to arise; to emerge [CE-DICT-Simplified]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
一部分
 • (いちぶぶん) (n) part; portion; section; (P) [EDICT]
 • (yī bù fèn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ) portion [CE-DICT-Simplified]
 • (yī bù fèn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ) portion [CE-DICT-Traditional]
当然
 • (とうぜん) (adj-na,adj-no) natural; as a matter of course; (P) [EDICT]
 • (dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ) only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt [CE-DICT-Simplified]
就是
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT-Traditional]
民族自决
 • (mín zú zì jué, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ) self-determination [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top