Search result for

も蓄芸潮鶤 福櫑蛋聾昂百杢毒暮評鼻朦臣

(1 entries)
(1.0525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -も蓄芸潮鶤 福櫑蛋聾昂百杢毒暮評鼻朦臣-, *も蓄芸潮鶤 福櫑蛋聾昂百杢毒暮評鼻朦臣*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I come from Geishu in Hiroshima, where I served my former lord Fukushima Masanori.[JA] も蓄芸潮鶤 福櫑蛋聾昂百杢毒暮評鼻朦臣 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()蓄芸潮 (xù yún cháo) (kūn) () (léi) (dàn) (lóng) (áng) (bǎi) (jiang) () () (píng) () (méng) (chén)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top