Search result for

《堂吉诃德》的结尾 把针管插回去

(1 entries)
(0.9669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -《堂吉诃德》的结尾 把针管插回去-, *《堂吉诃德》的结尾 把针管插回去*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The end of Don Quixote. Put the tubes back.[CN] 《堂吉诃德》的结尾 把针管插回去 The Greater Fool (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()堂吉诃德 (táng jí hē dé) () (de)结尾 (jié wěi) ()针管 (zhēn guǎn)插回去 (chā huí qù)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top