Search result for

《堂吉诃德》的作者是米格尔・德・塞万提斯・萨维德拉)

(1 entries)
(1.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -《堂吉诃德》的作者是米格尔・德・塞万提斯・萨维德拉)-, *《堂吉诃德》的作者是米格尔・德・塞万提斯・萨维德拉)*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bit on the young side.[CN] 《堂吉诃德》的作者是米格尔・德・塞万提斯・萨维德拉) After Sex (1997)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()堂吉诃德 (táng jí hē dé) () (de)作者 (zuò zhě) (shì)米格尔 (mǐ gé ěr) () () ()塞万提斯 (sāi wàn tí sī) ()萨维德 (sà wéi dé) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top